• HOME
  • Gesprekspartner / woordvoerder

    Niet iedereen voelt zich zelfverzekerd in een gesprek met bank, financieel adviseur of andere instanties. Het taalgebruik richt zich vaak niet tot jou als mens en wekt de indruk dat het moet leiden tot de verkoop van een product of dienst, waarbij je jezelf niet altijd vrij voelt om nee te zeggen.

    Ik versta de taal die ‘financiële’ mensen spreken en kan deze vertalen naar een begrijpelijk verhaal. Andersom kan ik uitleggen wat jij als klant of consument wilt, zodat je niet wordt overrompeld en misschien iets koopt wat je eigenlijk niet wilt. Je kunt mij inschakelen als woordvoerder of gesprekspartner bij (telefoon)gesprekken of onderhandelingen met (hypotheek)adviseur, bank en andere instanties.